Решение на кръстословица от 26.03.2020


  1. Провинция в Аржентина
  1. Система ЕИМ
  1. Използване
  1. Поквара, подкупничество на държавно ниво
  1. Езеро в южна Австралия
  1. Село в южна България, община Ивайловград, област Хасково
  1. Дискусия, диспут
  1. Войн, боец
  1. Френско модно списание
  1. Унгарски шахматен гросмайстор (р. 1979), Петер
  1. Герой от "Параграф 22"
  1. Език от австрало-азиатското семейство, говорен основно в Индия
  2. Гръцки остров в Егейско море
  1. Химичен елемент
  1. Река в Италия
  1. Корейска мярка за дължина
  1. Зодиакално съзвездие
  1. Френски политически деец (1895-1977)
  1. Разредена киселина за разяждане на метал
  1. Международна система за измервателни единици
  1. Щат в Нигерия
  2. Руски автомати
  1. Плоскодънна лодка
  1. Регион в Перу

Речник: хиос, неукен

 

Хоризонтално:

1. Провинция в Аржентина
7. Дискусия, диспут
9. Френско модно списание
11. Герой от "Параграф 22"
12. Език от австрало-азиатското семейство, говорен основно в Индия
13. Химичен елемент
16. Зодиакално съзвездие
17. Френски политически деец (1895-1977)
18. Разредена киселина за разяждане на метал
19. Международна система за измервателни единици
20. Щат в Нигерия
22. Регион в Перу

Вертикално:

2. Система ЕИМ
3. Използване
4. Поквара, подкупничество на държавно ниво
5. Езеро в южна Австралия
6. Село в южна България, община Ивайловград, област Хасково
8. Войн, боец
10. Унгарски шахматен гросмайстор (р. 1979), Петер
12. Гръцки остров в Егейско море
14. Река в Италия
15. Корейска мярка за дължина
20. Руски автомати
21. Плоскодънна лодка