Решение на кръстословица от 30.06.2020


  1. Град в Испания
  2. Повест от Лев Толстой
  1. Град в Белгия
  1. Ислямски духовник
  1. Река в Германия
  1. Герой на Д. Стори от "Спортен живот"
  1. Стихотворение от П. Яворов
  1. Кубински игрален филм
  1. Песен на Неда Украден
  1. Татарски поет (1912-1974), "Родна земя"
  1. Бразилски тенисист
  1. Пасторална драма от Т. Тасо
  1. Голям киевски завод
  1. Руски физик (1895-1971)
  2. Трилогия от Янош Аран
  1. Немски биохимик, професор (1916-?)
  1. Канадски хокеист, СШ-2016
  2. Ударен музикален инструмент, тъпан
  1. Просякът от "Одисея"
  1. Германски футболен отбор
  2. Стихотворение от Христо Радевски
  1. Квартал на Ню Йорк
  1. Река в Русия
  1. Саморазпадане на тъкан (мед.)

Речник: доми, толди

 

Хоризонтално:

1. Град в Испания
7. Кубински игрален филм
8. Песен на Неда Украден
10. Бразилски тенисист
12. Голям киевски завод
13. Руски физик (1895-1971)
14. Немски биохимик, професор (1916-?)
15. Канадски хокеист, СШ-2016
16. Просякът от "Одисея"
17. Германски футболен отбор
18. Квартал на Ню Йорк
20. Саморазпадане на тъкан (мед.)

Вертикално:

1. Повест от Лев Толстой
2. Град в Белгия
3. Ислямски духовник
4. Река в Германия
5. Герой на Д. Стори от "Спортен живот"
6. Стихотворение от П. Яворов
9. Татарски поет (1912-1974), "Родна земя"
11. Пасторална драма от Т. Тасо
13. Трилогия от Янош Аран
15. Ударен музикален инструмент, тъпан
17. Стихотворение от Христо Радевски
19. Река в Русия