Решение на кръстословица от 16.09.2020


  1. Войник от тежката кавалерия през средновековието
  2. Каравана, оборудвана за къмпингуване
  1. Известен френски моделиер
  1. Желязна заключалка на врата
  1. Африканско пигмейско племе
  1. Френски историк (1846-1936)
  1. Заглавие на отдел във вестник
  1. Псевдоним на Трифон Кунев - поет и хуморист
  2. Село в Северозападна България, община Бяла Слатина, област Враца
  1. Марка цигари
  1. Положително гласуване
  1. Наши самолети, строени от фирмата "Капрони български"
  2. Президент на САЩ (1917-1963)
  1. Индийски писател
  1. Марка руски пистолети
  1. Американска певица и актриса
  2. Бивша френска скиорка
  1. Брой
  1. Руски драматург (1809-1879)
  2. Бивш холандски футболист (р. 1970), Филип
  1. Езеро в южна Австралия
  1. Град в Гвиана
  2. Корабен готвач
  1. Ехо, отглас
  1. Шахматен термин
  2. Езеро в Ирландия
  1. Точка от сервиз в тениса
  1. Щитовиден вулкан в северната част на Чад

Речник: апте, емикуси

 

Хоризонтално:

1. Войник от тежката кавалерия през средновековието
7. Псевдоним на Трифон Кунев - поет и хуморист
8. Марка цигари
9. Положително гласуване
10. Наши самолети, строени от фирмата "Капрони български"
11. Индийски писател
13. Американска певица и актриса
14. Брой
15. Руски драматург (1809-1879)
16. Езеро в южна Австралия
17. Град в Гвиана
18. Ехо, отглас
19. Шахматен термин
21. Щитовиден вулкан в северната част на Чад

Вертикално:

1. Каравана, оборудвана за къмпингуване
2. Известен френски моделиер
3. Желязна заключалка на врата
4. Африканско пигмейско племе
5. Френски историк (1846-1936)
6. Заглавие на отдел във вестник
7. Село в Северозападна България, община Бяла Слатина, област Враца
10. Президент на САЩ (1917-1963)
12. Марка руски пистолети
13. Бивша френска скиорка
15. Бивш холандски футболист (р. 1970), Филип
17. Корабен готвач
19. Езеро в Ирландия
20. Точка от сервиз в тениса