Решение на кръстословица от 05.08.2022


  1. Небесни богове, обожествени богове (рим. мит.)
  2. Индиански народ в Гватемала
  1. Град в Белгия
  1. Китайска писателка, "Легендата", Мари
  1. Град в Южна Финландия, обалст Уусимаа
  1. Река в Сибир
  1. Спътник на Юпитер
  1. Вродени способности у животните
  1. Индианска народност в Перу и Боливия
  1. Тропическо черно дърво за мебели
  1. Телевизия (абрев.)
  1. Английски икономист (1778-1857), Ендрю
  2. Лице, мразещо евреите, антисемит
  1. Държавна сигурност (абрев.)
  1. Сърдечно лекарство
  2. Буен кон
  1. Река във Франция, приток на Гарона
  1. Село в Северна България, община Добрич
  1. Река в Русия, приток на р.Тобол
  1. Легендарен бретонски град
  1. Музикална нота
  1. Марка руски самолети
  2. Героиня на Х. Ман от "Богини"
  1. Разказ от Елин Пелин
  1. Балетна стъпка
  1. Река в Англия, която се влива в Ирландско море
  2. Езеро в южна Австралия
  1. Вид шистозна скала

Речник: юдофоб, уру

 

Хоризонтално:

1. Небесни богове, обожествени богове (рим. мит.)
8. Индианска народност в Перу и Боливия
9. Тропическо черно дърво за мебели
10. Телевизия (абрев.)
11. Английски икономист (1778-1857), Ендрю
12. Държавна сигурност (абрев.)
13. Сърдечно лекарство
15. Село в Северна България, община Добрич
17. Легендарен бретонски град
18. Музикална нота
19. Марка руски самолети
20. Разказ от Елин Пелин
22. Река в Англия, която се влива в Ирландско море
23. Вид шистозна скала

Вертикално:

1. Индиански народ в Гватемала
2. Град в Белгия
3. Китайска писателка, "Легендата", Мари
4. Град в Южна Финландия, обалст Уусимаа
5. Река в Сибир
6. Спътник на Юпитер
7. Вродени способности у животните
11. Лице, мразещо евреите, антисемит
13. Буен кон
14. Река във Франция, приток на Гарона
16. Река в Русия, приток на р.Тобол
19. Героиня на Х. Ман от "Богини"
21. Балетна стъпка
22. Езеро в южна Австралия