Решение на кръстословица от 26.09.2023

 • ?
  1. Пиене чаша до дъно
  1. Малка пойна птичка
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
  1. Тонизираща напитка за възрастни
 • ?
 • ?
  1. Бронирана бойна машина
  1. Стремително нападение
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
  1. Лекарство, цяр
 • ?

Речник: танк

 

Хоризонтално
1. Пиене чаша до дъно5. Стремително нападение6. Лекарство, цяр

Вертикално
2. Малка пойна птичка3. Тонизираща напитка за възрастни4. Бронирана бойна машина


С любезното съдействие на: www.freelance.bg