Търсене на дума с 7 букви

Потребителят chakumche търси 7 буквена дума

Привет, питането ми е за значението на тази дума

БУКВИ:

чакъмче
ОТГОВОРИ:

Sillefterova: Освен 10-минутна дрямчица, "чакъмче" означава и парче земя