Търсене на дума с 5 букви

Потребителят vilivalchinova търси 5 буквена дума

Осъдителен недостатък

БУКВИ:

оо
ОТГОВОРИ:

asy_76: порок