Значение на дума доминанта


Други думи съдържащи доминанта

субдоминанта

КОМЕНТАРИ