квадрига


 

КОМЕНТАРИ

svetoslava.gatovska: Квадрига се нарича, защото е теглена от четири коня.

xakepxakep: Но това не пречи да е и "колесница с две колела". Етимологията на думата според Webster е: Latin, back-formation from quadrigae (plural) quadriga, contraction of quadrijugae, feminine plural of quadrijugus of a team of four, from quadri- + jugum yoke, team — more at yoke.