Търсене на думи от кръстословица

  • Въведете буквите, които знаете

Въведете * вместо неизвестните букви

Въведете дума от обяснението


Магазин за тапети и фототапети

Последни запитвания за думи без отговор

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Думи Въпроси
Гл Героиня на Пушкин от Евгений Онегин
Зълдух Похват
санчопанса санчо панса
кша народно хоро от родопския край
А Летище в Лос Анджелис
шеси Български анимационен филм от Стоян Дуков
К Преграда в пчелна пита
Инструменталнапиеса Инструмент
лт Сумата на два противоположни едночлени.
ртр Буквите А, В, С се използват за означаване на ....

Последни отговори

Отговори Думи Въпроси
Полза облага, придобивка
ГЕТИ – Бартоломео и Пиетро Гети са италиански скулптори от 17-18 век., известни най-вече с работата си в Неапол с Луиджи Бернини, брат на Джан Лоренцо Бернини ти Италиански скулптор - 1607
Креда (лат. creda креда, тебешир) е третият и последен период от мезозойската ера (146-65 млн.год.), който се дели на Долна Креда с 6 етажа или века (Бериас, Валанжин, Хотриф, Барем, Апт, Алб) и Горна Креда, също разделена на 6 етажа (Ценоман, Турон, а Етаж от кредната система
ДИВИТ (на турски: Divit) е специална, най-често метална и продълговата кутийка с две отделни хранилища, едното за мастило (мастилница – на арабски "Hokka"), другото за пера и моливи – на арабски "кубур"), споени едно с друго. Правото да носят дивит п ии стар прибор за писане
АВИЗО (на испански: aviso, на италиански: avviso – уведомление), куриерски плавателен съд, кораб или кораб авизо – неголям военен, сравнително бързоходен кораб, който се използва за разузнаване и куриерска служба в периода 18-19 век. аио лек военен кораб за разузнаване
ШУАН – по името на Жан Котеро (Jean Cottereau), по прякор Шуан (1757—1794), обущар и контрабандист в Сейнт Бертевен, който на 15 август 1792 г. застава начело на въстание в подкрепа на краля, a на 29 юли 1794 г. е убит в битка с войските на република шун контрареволюционер от френската буржоазна революц
РАС - (Ge'ez: ራስ, романизирано ras, букв. 'глава', близко с арабското Rais) – Една от най-високите в йерархията неимперски благороднически титли в Етиопия, сравнявана с херцог или принц. Ра Етиопска владетелска титла
ПАН - Истор. Едър земевладелец, господар в някогашна Полша. едър земеделец в полша
Но пасаран роман от Ъптон Синклер Но Роман от Синклер
шуан шун контрареволюционер от френската буржоазна революц