Онлайн кръстословица от 19.01.2020


  1. Подобрител на кисела почва
  1. Картина от Давид Перец
  1. Река в австралия
  1. Град във Финландия
  1. Зъл дух, сатана, според някои древни религии на изток
  1. Държава в Африка
  1. Пиеса от Никола Атанасов
  1. Месец от вавилонския календар
  1. Механично пиано
  1. Английски икономист (1859-1947)
  1. Остро ударение
  1. Балканска парична единица
  1. Френска марка козметични продукти
  1. Град в Италия
  1. Провинция в южна Австрия
  1. Част от дреха
  1. Скандинавски бог-скиор
  1. Влакно, конец
  1. Пъкъл
  1. Роман от Джон Джейкс

Речник: авока, щирия

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие", за да се включите в класирането.

   


Решение на вчерашна кръстословица


Хоризонтално:

5. Зъл дух, сатана, според някои древни религии на изток
9. Механично пиано
10. Английски икономист (1859-1947)
11. Остро ударение
12. Балканска парична единица
14. Град в Италия
15. Провинция в южна Австрия
17. Скандинавски бог-скиор
18. Влакно, конец
20. Роман от Джон Джейкс

Вертикално:

1. Подобрител на кисела почва
2. Картина от Давид Перец
3. Река в австралия
4. Град във Финландия
6. Държава в Африка
7. Пиеса от Никола Атанасов
8. Месец от вавилонския календар
13. Френска марка козметични продукти
16. Част от дреха
19. Пъкъл