Онлайн кръстословица от 27.05.2020


  1. Мигли
  2. Съвет на еврейски свещеници
  1. Столицата на Армения
  1. Бразилски тенисист
  1. Хокейна организация на Северна Америка
  1. Шумерска богиня
  1. Химически елемент
  1. Нетъкан плат
  1. Български филм
  1. Река във Виетнам
  1. Лекарствен препарат от животински тъкани
  1. Жълт кристален прах, лек при подагра, ишиас и др.
  1. Планинска върба
  1. Град в Армения
  1. Чикагски гангстер, "дясната ръка" на Ал Капоне, Франк
  1. Кожа за ръкавици
  1. Река в югозападна Франция
  1. Стара единица за земна площ
  1. Героиня от едноименен чешки филм
  1. Атриален септален дефект (мед.)
  1. Италиански драматург, нобелист, Дарио
  1. Шведски крал (1858-1950)
  1. Японска мярка за течности
  1. Сорт грозде

Речник: йох, апага

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие", за да се включите в класирането.

   


Решение на вчерашна кръстословица


Хоризонтално:

1. Мигли
7. Нетъкан плат
9. Река във Виетнам
10. Лекарствен препарат от животински тъкани
12. Планинска върба
14. Чикагски гангстер, "дясната ръка" на Ал Капоне, Франк
15. Кожа за ръкавици
17. Стара единица за земна площ
18. Героиня от едноименен чешки филм
20. Италиански драматург, нобелист, Дарио
21. Шведски крал (1858-1950)
23. Сорт грозде

Вертикално:

1. Съвет на еврейски свещеници
2. Столицата на Армения
3. Бразилски тенисист
4. Хокейна организация на Северна Америка
5. Шумерска богиня
6. Химически елемент
8. Български филм
11. Жълт кристален прах, лек при подагра, ишиас и др.
13. Град в Армения
16. Река в югозападна Франция
19. Атриален септален дефект (мед.)
22. Японска мярка за течности