Онлайн кръстословица от 05.04.2020


  1. Отсянка, нюанс
  2. Откъртено парче
  1. Стихотворение от Иван Вазов
  1. Словашки писател (1866-1940), "Сватоплук"
  1. Наша политическа партия
  1. Американски икономист, Роналд
  1. Съпруга на турчин,туркиня
  1. Ловджийска чанта
  1. Руски офицер и дипломат (1880-1908), Павел
  1. Норвежки математик (1842-1899), Софус
  1. Приятна отпадналост, умора
  1. Система ЕИМ
  1. Департамент във Франция
  1. Германски металургичен концерн
  1. Стихотворение от Славейков
  1. Шнур
  1. Френски футболен треньор
  1. Наш мобилен оператор
  1. Немска верига магазини
  1. Немски лекар-дерматолог (1850-1929)
  1. Месопотамска богиня на земята
  1. Планина в Германия
  1. Река в Куба
  1. Наш препарат за почистване на петна
  1. Вещество, използвано като фотопроявител
  1. Град в Йемен
  1. Марка моторно масло
  1. Падеж в латински език (грам.)

Речник: ягдташ, тоа

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие", за да се включите в класирането.

   


Решение на вчерашна кръстословица


Хоризонтално:

1. Отсянка, нюанс
7. Ловджийска чанта
9. Норвежки математик (1842-1899), Софус
11. Система ЕИМ
12. Департамент във Франция
13. Германски металургичен концерн
15. Шнур
17. Наш мобилен оператор
19. Немски лекар-дерматолог (1850-1929)
20. Месопотамска богиня на земята
21. Планина в Германия
23. Наш препарат за почистване на петна
24. Вещество, използвано като фотопроявител
27. Падеж в латински език (грам.)

Вертикално:

1. Откъртено парче
2. Стихотворение от Иван Вазов
3. Словашки писател (1866-1940), "Сватоплук"
4. Наша политическа партия
5. Американски икономист, Роналд
6. Съпруга на турчин,туркиня
8. Руски офицер и дипломат (1880-1908), Павел
10. Приятна отпадналост, умора
14. Стихотворение от Славейков
16. Френски футболен треньор
18. Немска верига магазини
22. Река в Куба
25. Град в Йемен
26. Марка моторно масло