Онлайн кръстословица от 18.02.2020


  1. Река във Венецуела, приток на Каура
  2. Стихотворение от Иван Вазов
  1. Езеро в южна Австралия
  1. Ранозрял сорт домати
  1. Френска певица, гостувала у нас
  1. Река в Сибир
  1. Силен плач
  1. Марка наши цигари
  1. Деец на вмро (1900-1933)
  1. Град във Франция
  1. Шести месец в старобългарския календар
  1. Руско литературно обединение
  1. Наша рокгрупа от близкото минало
  1. Зла самодива в народните поверия
  1. Норвежки живописец (1788-1857)
  1. Град в Белгия
  1. Унгарски боксьор, Ласло
  1. Голям период от време
  1. Име на горното течение на Сини Нил (в Етиопия)
  2. Шотландски футболен отбор
  1. Английски археолог (1921-?), Брадж
  1. Датски остров
  1. Модел картечница на Калашников
  1. Департамент във Франция
  1. Корейска династия
  1. Бивш шотландски футболист (р. 1940), Денис
  1. Река в Германия
  1. Герой на тургенев "в навечерието"

Речник: лоу, инсаров

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие", за да се включите в класирането.

   


Решение на вчерашна кръстословица


Хоризонтално:

1. Река във Венецуела, приток на Каура
6. Силен плач
7. Марка наши цигари
9. Град във Франция
11. Руско литературно обединение
13. Зла самодива в народните поверия
15. Град в Белгия
17. Голям период от време
18. Име на горното течение на Сини Нил (в Етиопия)
19. Английски археолог (1921-?), Брадж
21. Модел картечница на Калашников
22. Департамент във Франция
24. Бивш шотландски футболист (р. 1940), Денис
26. Герой на тургенев "в навечерието"

Вертикално:

1. Стихотворение от Иван Вазов
2. Езеро в южна Австралия
3. Ранозрял сорт домати
4. Френска певица, гостувала у нас
5. Река в Сибир
8. Деец на вмро (1900-1933)
10. Шести месец в старобългарския календар
12. Наша рокгрупа от близкото минало
14. Норвежки живописец (1788-1857)
16. Унгарски боксьор, Ласло
18. Шотландски футболен отбор
20. Датски остров
23. Корейска династия
25. Река в Германия