Онлайн кръстословица от 23.09.2019


  1. Галско племе, населявало районите между реките Сона и Лоара в днешна Франция
  2. Трагедия от Волтер
  1. Древноарабски музикален инструмент
  1. Град в Словакия
  1. Град в южна Франция
  2. Лекарства за апетит
  1. Полица, по която има да се получават пари
  1. Древна монголска държава
  1. Мохамедански храм
  1. Разказ от Ал. Куприн
  1. Легендарен бретонски град
  1. Пустиня в Перу
  1. Американски игрален филм, реж. Джон Лий Ханкок
  1. Една от цифрите
  1. Военнофеодално условно владение в османската империя
  1. Гръцка дясна партия
  1. Име на риба косат
  1. Китайска монетна единица
  1. Карта за игра
  1. Разточено банично тесто
  1. Характерна арабска подправка
  2. Тунизийски курортен град
  1. Питон, персонаж от "Книга за джунглата" на Киплинг
  1. Герой от романа "Умирай трудно"
  1. Сол на урановата киселина
  1. Стихотворение от Иван Вазов
  1. Турска филмова актриса, "Дърветата умират прави", Семра
  1. Бивш аржентински футболист, национал

Речник: сечура, едуи

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие", за да се включите в класирането.

   


Решение на вчерашна кръстословица


Хоризонтално:

1. Галско племе, населявало районите между реките Сона и Лоара в днешна Франция
4. Град в южна Франция
7. Мохамедански храм
9. Легендарен бретонски град
11. Американски игрален филм, реж. Джон Лий Ханкок
12. Една от цифрите
14. Гръцка дясна партия
15. Име на риба косат
17. Карта за игра
19. Характерна арабска подправка
21. Герой от романа "Умирай трудно"
22. Сол на урановата киселина
24. Турска филмова актриса, "Дърветата умират прави", Семра
25. Бивш аржентински футболист, национал

Вертикално:

1. Трагедия от Волтер
2. Древноарабски музикален инструмент
3. Град в Словакия
4. Лекарства за апетит
5. Полица, по която има да се получават пари
6. Древна монголска държава
8. Разказ от Ал. Куприн
10. Пустиня в Перу
13. Военнофеодално условно владение в османската империя
16. Китайска монетна единица
18. Разточено банично тесто
19. Тунизийски курортен град
20. Питон, персонаж от "Книга за джунглата" на Киплинг
23. Стихотворение от Иван Вазов