Онлайн кръстословица от 19.11.2019


  1. Д. л. от оп. "Лакме" на Л. Делиб
  2. Звезда от съзвездието Касиопея
  1. Встъпителна част на книга
  1. Град във Франция
  1. Летливо вещество с миризма на чесън
  1. Роман от Джон Джейкс
  1. Герой от "Мъчният човек"
  2. Унгарски футболен отбор
  1. Музикална нота
  1. Псевдонаука, занимаваща се с наблюдения на неидентифицирани летящи обекти
  1. Английска актриса (1913-1967), "Отнесени от вихъра"
  1. Наш препарат за почистване на петна
  1. Български композитор
  1. Американски щат
  1. Елемент, свързващ машинни части
  1. Холандски футболен отбор
  1. Река (исп.)
  1. Героиня на Балзак от "Изгубени илюзии"
  1. Роман от Колийн Фолкнър
  1. Едно от Седемте рилски езера

Речник: адол, куравар

След като попълните кръстословицата натиснете бутона
"Участие", за да се включите в класирането.

   


Решение на вчерашна кръстословица


Хоризонтално:

1. Д. л. от оп. "Лакме" на Л. Делиб
6. Герой от "Мъчният човек"
7. Музикална нота
8. Псевдонаука, занимаваща се с наблюдения на неидентифицирани летящи обекти
9. Английска актриса (1913-1967), "Отнесени от вихъра"
10. Наш препарат за почистване на петна
14. Холандски футболен отбор
16. Героиня на Балзак от "Изгубени илюзии"
17. Роман от Колийн Фолкнър
18. Едно от Седемте рилски езера

Вертикално:

1. Звезда от съзвездието Касиопея
2. Встъпителна част на книга
3. Град във Франция
4. Летливо вещество с миризма на чесън
5. Роман от Джон Джейкс
6. Унгарски футболен отбор
11. Български композитор
12. Американски щат
13. Елемент, свързващ машинни части
15. Река (исп.)