Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
18.10.2019 06:32 шеов едра граблива птица вид орел Мишелов
17.10.2019 06:23 ле вид изкуствено влакно Диолен
15.10.2019 11:37 троатайи супер злодей от комиксите за батман Отровната Айви
15.10.2019 08:08 аракат детска болест Паротит - детска болест (Parotitis epidemica, нарича се Заушка и Свинка)
13.10.2019 08:13 мао Наш профи боксьор Пулев (Кубрат или Тервел) - Наш профи боксьор
13.10.2019 08:09 Керв Керв Керван
12.10.2019 20:31 Керв Керв кервиз
12.10.2019 16:34 Аил Руски художник 1882-1954 авилов
12.10.2019 12:17 Оивана Стихотворение от Дора Габе очарована
12.10.2019 12:16 мао Наш профи боксьор амаро грешно зададен въпрос в кръстословицата
12.10.2019 12:15 да Източно бойно изкуство ада грешно зададен въпрос в кръстословицата
12.10.2019 12:09 наси Духовници, свещеници монаси
10.10.2019 12:15 О език от австралоазиатскотосемействоговоренвиндия Хо - Език от австрало-азиатското семейство, говорен основно в Индия
09.10.2019 09:07 арати съюз, съглашение между държави антанта
09.10.2019 09:07 арати съюз, съглашение между държави АНТАНТА
08.10.2019 07:19 ена Държава в Африка Сенегал - Държава в Африка