Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
02.12.2020 15:13 ПЪЛН Град в Холандия Апълдорн
02.12.2020 15:12 ААДИН Град в сащ Пасадина
01.12.2020 15:04 Германско племе Остготи
01.12.2020 15:04 Германско племе Остготи
01.12.2020 14:15 аботни първият човек според тибетско-бирманската митолог Аботени
30.11.2020 13:43 ониери вид иглолистни дървета Конифери
30.11.2020 13:43 ониери вид иглолистни дървета конифери
28.11.2020 12:48 опин Шнур за взривяване Стопин
28.11.2020 11:12 аЕва Карелофински епос Калевала
27.11.2020 12:57 длбистрео Начин на извличане на звук Долби стерео
25.11.2020 16:04 о помощ, заместване в работа отмяна
22.11.2020 16:30 оба Залог на недвижим имот Ипотека
21.11.2020 12:32 3 Отрязък от време Срок
20.11.2020 06:22 А Вид копринен плат Атлаз
18.11.2020 18:43 вид растителна подправка каперси
17.11.2020 16:35 Син на Приам и Хекуба (гр. мит.) Парис