Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
21.09.2019 16:13 звонна Леярна за камбани Според речниците има дума "звънарня" и означавала "камбанария": http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F/
21.09.2019 14:20 апело Италиански футболен отбор? Благодаря!
21.09.2019 13:36 апело Италиански футболен отбор? капело италиански футболен треньор
21.09.2019 13:33 такао Отсечено, отривисто изпълнение на тонове? стакато
20.09.2019 18:22 инонор Френски винен сорт грозде? пино ноар
19.09.2019 11:52 ика Стил в изкуството? Готика - Стил в изкуството
18.09.2019 16:33 град холандия епе
18.09.2019 10:24 звонна Леярна за камбани звънарна
16.09.2019 07:17 АP Паякообразен вредител акар
15.09.2019 20:58 е домакин на манастир келар
13.09.2019 20:28 анарин СИНТРТИЧНО ТВЪРДО БАГРИЛО канарин
13.09.2019 12:40 фингипсзахудожествениизделия четвъртия месец от френския републикански календар Четвъртият месец от френския републикански календар е Нивоз, но фин гипс за художествени изделия е Алабастър
13.09.2019 11:38 им река в германия илм
13.09.2019 06:19 немска оръжейна компания маузер
11.09.2019 15:34 орко орко вид сокол
11.09.2019 05:43 сома финландски остров ИСОМА