Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 395
3 буквени 2649
4 буквени 5295
5 буквени 9251
6 буквени 8788
7 буквени 8016
8 буквени 5185
9 буквени 3280
Над 10 буквени 6436
ОБЩО 49295

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 444
Мениджър в държавна фирма 41
Мениджър в частна фирма 281
Служител в държавна фирма 430
Служител в частна фирма 865
Студент 479
Ученик 914
Друго 437
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 428
Средно 622
Ср. специално 589
Полувисше 132
Висше 1458
Студент 207
Ученик 239
ПОЛ
Мъж 2090
Жена 2480
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 242
В момента не работя 628
Здравеопазване 126
Култура, Изкуство 106
Маркетинг, Реклама, PR 146
Наука, Образование, Обучение 423
Промишленост 236
Професионален спорт 31
Търговия 295
Услуги 276
Финанси, Банки 125
Друго 792