Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 362
3 буквени 2343
4 буквени 4584
5 буквени 7987
6 буквени 7248
7 буквени 6470
8 буквени 4214
9 буквени 2663
Над 10 буквени 5753
ОБЩО 41624

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 432
Мениджър в държавна фирма 42
Мениджър в частна фирма 277
Служител в държавна фирма 426
Служител в частна фирма 853
Студент 475
Ученик 910
Друго 423
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 427
Средно 612
Ср. специално 581
Полувисше 130
Висше 1436
Студент 203
Ученик 235
ПОЛ
Мъж 2059
Жена 2450
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 615
Здравеопазване 123
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 421
Промишленост 234
Професионален спорт 31
Търговия 288
Услуги 273
Финанси, Банки 122
Друго 783