Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 366
3 буквени 2384
4 буквени 4676
5 буквени 8142
6 буквени 7431
7 буквени 6673
8 буквени 4331
9 буквени 2734
Над 10 буквени 5826
ОБЩО 42563

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 434
Мениджър в държавна фирма 42
Мениджър в частна фирма 277
Служител в държавна фирма 427
Служител в частна фирма 854
Студент 477
Ученик 910
Друго 423
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 427
Средно 612
Ср. специално 582
Полувисше 130
Висше 1437
Студент 205
Ученик 235
ПОЛ
Мъж 2062
Жена 2454
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 617
Здравеопазване 123
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 144
Наука, Образование, Обучение 421
Промишленост 234
Професионален спорт 31
Търговия 290
Услуги 273
Финанси, Банки 122
Друго 783