Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 399
3 буквени 2694
4 буквени 5384
5 буквени 9374
6 буквени 8997
7 буквени 8201
8 буквени 5346
9 буквени 3419
Над 10 буквени 6533
ОБЩО 50347

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 447
Мениджър в държавна фирма 41
Мениджър в частна фирма 282
Служител в държавна фирма 433
Служител в частна фирма 868
Студент 480
Ученик 916
Друго 446
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 163
Основно 428
Средно 625
Ср. специално 595
Полувисше 132
Висше 1466
Студент 208
Ученик 241
ПОЛ
Мъж 2106
Жена 2491
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 242
В момента не работя 632
Здравеопазване 126
Култура, Изкуство 107
Маркетинг, Реклама, PR 146
Наука, Образование, Обучение 423
Промишленост 237
Професионален спорт 33
Търговия 298
Услуги 278
Финанси, Банки 125
Друго 799