Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 397
3 буквени 2689
4 буквени 5370
5 буквени 9343
6 буквени 8954
7 буквени 8149
8 буквени 5303
9 буквени 3384
Над 10 буквени 6505
ОБЩО 50094

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 446
Мениджър в държавна фирма 41
Мениджър в частна фирма 281
Служител в държавна фирма 430
Служител в частна фирма 866
Студент 480
Ученик 915
Друго 440
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 428
Средно 623
Ср. специално 592
Полувисше 132
Висше 1459
Студент 208
Ученик 240
ПОЛ
Мъж 2092
Жена 2486
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 242
В момента не работя 631
Здравеопазване 126
Култура, Изкуство 106
Маркетинг, Реклама, PR 146
Наука, Образование, Обучение 423
Промишленост 236
Професионален спорт 32
Търговия 297
Услуги 277
Финанси, Банки 125
Друго 793