Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 358
3 буквени 2326
4 буквени 4529
5 буквени 7892
6 буквени 7137
7 буквени 6363
8 буквени 4133
9 буквени 2636
Над 10 буквени 5697
ОБЩО 41071

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 431
Мениджър в държавна фирма 42
Мениджър в частна фирма 277
Служител в държавна фирма 425
Служител в частна фирма 851
Студент 475
Ученик 909
Друго 419
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 162
Основно 427
Средно 611
Ср. специално 579
Полувисше 127
Висше 1435
Студент 203
Ученик 234
ПОЛ
Мъж 2056
Жена 2444
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 239
В момента не работя 614
Здравеопазване 123
Култура, Изкуство 105
Маркетинг, Реклама, PR 143
Наука, Образование, Обучение 421
Промишленост 232
Професионален спорт 31
Търговия 288
Услуги 272
Финанси, Банки 122
Друго 779