Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 400
3 буквени 2699
4 буквени 5389
5 буквени 9384
6 буквени 9008
7 буквени 8217
8 буквени 5356
9 буквени 3437
Над 10 буквени 6544
ОБЩО 50434

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 448
Мениджър в държавна фирма 41
Мениджър в частна фирма 282
Служител в държавна фирма 434
Служител в частна фирма 871
Студент 480
Ученик 918
Друго 446
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 163
Основно 428
Средно 626
Ср. специално 595
Полувисше 132
Висше 1470
Студент 208
Ученик 243
ПОЛ
Мъж 2111
Жена 2496
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 243
В момента не работя 632
Здравеопазване 126
Култура, Изкуство 108
Маркетинг, Реклама, PR 146
Наука, Образование, Обучение 423
Промишленост 237
Професионален спорт 33
Търговия 298
Услуги 278
Финанси, Банки 125
Друго 801