Статистика

ДУМИ В САЙТА БРОЙ
2 буквени 400
3 буквени 2699
4 буквени 5389
5 буквени 9382
6 буквени 9008
7 буквени 8220
8 буквени 5356
9 буквени 3438
Над 10 буквени 6544
ОБЩО 50436

Тази статистика е генерирана от отговорите на потритебителите на сайта, които са попълнили полетата в профилите си. Ако желаете тя да бъде по-точна, моля попълнете полетата във вашия профил.
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
В момента не работя 452
Мениджър в държавна фирма 41
Мениджър в частна фирма 282
Служител в държавна фирма 436
Служител в частна фирма 871
Студент 480
Ученик 918
Друго 448
ОБРАЗОВАНИЕ
Начално 163
Основно 429
Средно 628
Ср. специално 596
Полувисше 132
Висше 1473
Студент 208
Ученик 243
ПОЛ
Мъж 2112
Жена 2505
РАБОТЯ В СФЕРАТА НА
IT 243
В момента не работя 633
Здравеопазване 127
Култура, Изкуство 108
Маркетинг, Реклама, PR 146
Наука, Образование, Обучение 424
Промишленост 237
Професионален спорт 33
Търговия 298
Услуги 278
Финанси, Банки 125
Друго 804