Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
30.11.2022 16:46 ганко Южно американска лама 1
29.11.2022 14:19 ал а*л 0
28.11.2022 19:36 арастат уред който регулира темп автоматично в инсталация 1
28.11.2022 15:04 филм мюзикъл на режисьора боб фост 0
27.11.2022 11:08 Марка френско бяло вино 1
26.11.2022 21:26 кърлеж кърлеж 1
25.11.2022 13:24 тоси електрически апарат за предаване на движение на ра 1
24.11.2022 22:19 н Тропически вятър 1
24.11.2022 19:21 мл Тревисто растение 1
23.11.2022 21:19 т плат 1
23.11.2022 15:38 П Планинска теснина, дефиле 2
20.11.2022 22:04 титла 1
18.11.2022 04:28 чакъмче Привет, питането ми е за значението на тази дума 1
15.11.2022 15:42 Бамако столица 1
15.11.2022 15:03 Жир естуар във Франция 0
14.11.2022 20:21 горниин село в Западна България, Софийска област 0