Решение на кръстословица от 01.08.2020


  1. Провинция в Аржентина
  2. Български художник (1900-1977), Пантелей
  1. Звезда от съзвездието Андромеда
  1. Стихотворение на М. Лермонтов
  1. Река в северозападна Канада
  1. Мюсюлмански богослов
  1. Швейцарски футболен отбор
  1. Песен на Слави и "Ку-Ку Бенд"
  1. Оптично устройство във врата
  1. Музикална нота
  1. Град в Южна Швеция, лен Сконе, община Стафанстроп
  1. Западно славянско племе, обитавало територията по река Укер в Германия
  1. Неинвазивно медицинско измервателно устройство
  1. Древногръцко божество с пророчески дарби
  1. Название на френските партизани през II световна война
  1. Стари земеделски уреди
  1. Семитска богиня на лова
  1. Индианско племе в Боливия
  1. Японски джудист, ОШ Токио 1964
  1. Японски копринен пояс
  1. Марка руски самолети
  1. Рисковано, с главата напред (прен.)
  1. Вид риболовна мрежа
  1. Кисело мляко на "Данон"

Речник: йеруп, окано

 

Хоризонтално:

1. Провинция в Аржентина
7. Песен на Слави и "Ку-Ку Бенд"
9. Музикална нота
10. Град в Южна Швеция, лен Сконе, община Стафанстроп
12. Неинвазивно медицинско измервателно устройство
14. Название на френските партизани през II световна война
15. Стари земеделски уреди
17. Индианско племе в Боливия
18. Японски джудист, ОШ Токио 1964
20. Марка руски самолети
21. Рисковано, с главата напред (прен.)
23. Кисело мляко на "Данон"

Вертикално:

1. Български художник (1900-1977), Пантелей
2. Звезда от съзвездието Андромеда
3. Стихотворение на М. Лермонтов
4. Река в северозападна Канада
5. Мюсюлмански богослов
6. Швейцарски футболен отбор
8. Оптично устройство във врата
11. Западно славянско племе, обитавало територията по река Укер в Германия
13. Древногръцко божество с пророчески дарби
16. Семитска богиня на лова
19. Японски копринен пояс
22. Вид риболовна мрежа