Решение на кръстословица от 26.09.2023


  1. Учреждение издаващо ценни книжа
  2. Български актьор, "Кралят Елен"
  1. Шумерски бог
  1. Закрито стрелбище
  1. Малка река в Германия, течаща през провинция Баден-Вюртемберг
  1. Стихотворение на М. Лермонтов
  1. Американска бижутерийна компания
  1. Един от архангелите (библ.)
  1. Човек, ходещ на сън, сомнамбул
  1. Виетнамски остров
  1. Съзвездие в Южното полукълбо
  1. Египетски бог
  1. Жанр в китайската литература
  1. Град във Франция
  1. Ехо, отглас
  1. Основен цвят в полиграфията
  1. Един от японските острови
  1. Румънски футборист, играл за ЦСКА София, Янис
  1. Герой на К. Мутафов от "Омуртаг хан"
  1. Пиеса от Никола Атанасов
  1. Древноскандинавски бог
  1. Английска киноактриса, "Кметът на Кастърбридж"
  1. Град в Грузия на река Риони
  1. Планина в Германия
  1. Село в северна България, област Плевен
  1. Гръцки остров в Егейско море
  1. Наш препарат за почистване на петна
  1. Град в Русия, северен Сибир

Речник: умар, фу

 

Хоризонтално:

1. Учреждение издаващо ценни книжа
7. Един от архангелите (библ.)
9. Виетнамски остров
11. Египетски бог
12. Жанр в китайската литература
13. Град във Франция
15. Основен цвят в полиграфията
17. Румънски футборист, играл за ЦСКА София, Янис
19. Пиеса от Никола Атанасов
20. Древноскандинавски бог
21. Английска киноактриса, "Кметът на Кастърбридж"
23. Планина в Германия
24. Село в северна България, област Плевен
27. Град в Русия, северен Сибир

Вертикално:

1. Български актьор, "Кралят Елен"
2. Шумерски бог
3. Закрито стрелбище
4. Малка река в Германия, течаща през провинция Баден-Вюртемберг
5. Стихотворение на М. Лермонтов
6. Американска бижутерийна компания
8. Човек, ходещ на сън, сомнамбул
10. Съзвездие в Южното полукълбо
14. Ехо, отглас
16. Един от японските острови
18. Герой на К. Мутафов от "Омуртаг хан"
22. Град в Грузия на река Риони
25. Гръцки остров в Егейско море
26. Наш препарат за почистване на петна