Решение на кръстословица от 02.04.2024


  1. Стихотворение на М. Лермонтов
  2. Хорова песен от М. Равел
  1. Руски автомати
  1. Египетски бог
  2. Войскова част
  1. Град в Северен Израел, част от Северен окръг
  1. Римски папа (136-140)
  1. Една от формите на белите кръвни телца
  2. Бивш скиор от САЩ
  1. Езеро в Ирландия
  1. Президент на Гватемала (1904-1990), Хуан Хосе
  1. Част от каруца
  1. Река в ДР Конго, приток на Конго
  1. Древногръцки митически великан
  1. Френски математик
  1. Френски кинорежисьор, "Наваро"
  1. Шотландски футболен отбор
  2. Американска телеграфна агенция
  1. Град в Италия
  1. Вид риболовна мрежа
  1. Герой на Иван Вазов от "Михалаки Чорбаджи"
  1. Герой в "Одисея", син на Пизенор
  1. Герой на Н. Химкет от пиесата "Дамоклиев меч"
  1. Река във Виетнам
  1. Подводен снаряд
  1. Руски самолети
  1. Река в Мали, десен приток на Нигер
  1. Река във Франция, приток на Гарона

Речник: игин, ло

 

Хоризонтално:

1. Стихотворение на М. Лермонтов
3. Египетски бог
6. Една от формите на белите кръвни телца
9. Част от каруца
10. Река в ДР Конго, приток на Конго
11. Древногръцки митически великан
13. Френски кинорежисьор, "Наваро"
14. Шотландски футболен отбор
16. Вид риболовна мрежа
17. Герой на Иван Вазов от "Михалаки Чорбаджи"
19. Герой на Н. Химкет от пиесата "Дамоклиев меч"
21. Подводен снаряд
23. Река в Мали, десен приток на Нигер
24. Река във Франция, приток на Гарона

Вертикално:

1. Хорова песен от М. Равел
2. Руски автомати
3. Войскова част
4. Град в Северен Израел, част от Северен окръг
5. Римски папа (136-140)
6. Бивш скиор от САЩ
7. Езеро в Ирландия
8. Президент на Гватемала (1904-1990), Хуан Хосе
12. Френски математик
14. Американска телеграфна агенция
15. Град в Италия
18. Герой в "Одисея", син на Пизенор
20. Река във Виетнам
22. Руски самолети