Решение на кръстословица от 18.03.2023

 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
  1. Наука за състава, свойствата и строежа на веществата
 • ?
  1. Плесница
 • ?
  1. Майстор, който шие дрехи
  2. Клоун, смешник, лала
  1. Училищна мебел за сядане
  1. Разсъдък
 • ?
  1. Музикална нота
  1. Домакински съд за пържене
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?

Речник: шивач

 

Хоризонтално
3. Майстор, който шие дрехи5. Разсъдък6. Музикална нота7. Домакински съд за пържене

Вертикално
1. Наука за състава, свойствата и строежа на веществата2. Плесница3. Клоун, смешник, лала4. Училищна мебел за сядане


С любезното съдействие на: www.freelance.bg