Търсене на дума с 8 букви

Потребителят s_i_l_v_a_ търси 8 буквена дума

изкуствен подсладител

БУКВИ:

сратл
ОТГОВОРИ:

gabrielita6767: Сорбитол е отговора, вижте дали не сте объркали някоя буква.