Търсене на дума с 3 букви

Потребителят jortini търси 3 буквена дума

едър земеделец в полша

БУКВИ:

ОТГОВОРИ:

du4eto1: Лех или лях

IvanVasilev: ПАН - Истор. Едър земевладелец, господар в някогашна Полша.