Търсене на дума с 7 букви

Потребителят viktoriq.nekko търси 7 буквена дума

Сплав от мед цинк и желязо

БУКВИ:

и
ОТГОВОРИ:

kiryl.iliev: никелин