Търсене на дума с 5 букви

Потребителят ganchoni търси 5 буквена дума

платно употребявано за бродерия

БУКВИ:

аа
ОТГОВОРИ:

akapo: панама канава