Търсене на дума с 7 букви

Потребителят абв търси 7 буквена дума

временно прекъсване на работа

БУКВИ:

ОТГОВОРИ:

du4eto1: почивка

svetlana.damqnova: ПРЕСТОЙ