Търсене на дума с 12 букви

Потребителят mer4i търси 12 буквена дума

Опера от Вагнер

БУКВИ:

Тенкетлато
ОТГОВОРИ:

vandaik: „Тристан и Изолда“ – Tristan und Isolde (1859)