Търсене на дума с 4 букви

Потребителят Диби търси 4 буквена дума

Проводяща тъкан на растение

БУКВИ:

Лко
ОТГОВОРИ:

du4eto1: лико