Търсене на дума с 4 букви

Потребителят nade_421 търси 4 буквена дума

град в казахстан

БУКВИ:

акл
ОТГОВОРИ:

vandaik: Акмол - Акмолинска област е разположена в централната част на Северен Казахстан. Административен център на областта е град Кокшетау.

akapo: акол