Търсене на дума с 2 букви

Потребителят r_onin87 търси 2 буквена дума

питка от бяло брашно

БУКВИ:

им
ОТГОВОРИ:

fani1014: симид малко хлебче приготвено от бяло брашно