Търсене на дума с 3 букви

Потребителят fani1014 търси 3 буквена дума

плоска морска риба камбала

БУКВИ:

ол
ОТГОВОРИ:

akapo: Сол