Търсене на дума с 4 букви

Потребителят asy_76 търси 4 буквена дума

жълто багрило

БУКВИ:

крон
ОТГОВОРИ:

akapo: Жълтото багрило си е крон

fani1014: жълто багрило от оловната сол на хромовата киселина