Търсене на дума с 2 букви

Потребителят Плувеца търси 2 буквена дума

Малкото на кравата

БУКВИ:

Те
ОТГОВОРИ:

fani1014: теле