Търсене на дума с 5 букви

Потребителят stoika9026 търси 5 буквена дума

стар прибор за писане

БУКВИ:

ии
ОТГОВОРИ:

akapo: Дивит

IvanVasilev: ДИВИТ (на турски: Divit) е специална, най-често метална и продълговата кутийка с две отделни хранилища, едното за мастило (мастилница – на арабски "Hokka"), другото за пера и моливи – на арабски "кубур"), споени едно с друго. Правото да носят дивит п