Търсене на дума с 5 букви

Потребителят fani1014 търси 5 буквена дума

вълнен кардиран плат

БУКВИ:

байка
ОТГОВОРИ:

akapo: Вълнен кардиран от двете страни плат употребяван за бельо и облекло-БАЙКА

akapo: Вълнен кардиран от двете страни плат употребяван за бельо и облекло-БАЙКА