Търсене на дума с 3 букви

Потребителят mitev търси 3 буквена дума

Град в западната част на Централна Швеция, лен Вер

БУКВИ:

шл
ОТГОВОРИ:

fani1014: Шил