Търсене на дума с 4 букви

Потребителят suki търси 4 буквена дума

черноработник от далечния изток

БУКВИ:

ли
ОТГОВОРИ:

fani1014: кули