Търсене на дума с 6 букви

Потребителят asparuchova търси 6 буквена дума

Малка, схлупена къща

БУКВИ:

ОТГОВОРИ:

akapo: Коптор