Търсене на дума с 6 букви

Потребителят Васил търси 6 буквена дума

зеленикав полускъпоценен камък

БУКВИ:

прем
ОТГОВОРИ:

fani1014: празем

Васил: Много благодаря! Приятен ден!