Търсене на дума с 3 букви

Потребителят fani1014 търси 3 буквена дума

готварско гърне с широко гърло

БУКВИ:

ол
ОТГОВОРИ:

akapo: Ола -в древен Рим готварско гърне с щироко гърло

fani1014: благодаря ви