Търсене на дума с 6 букви

Потребителят bulcoms търси 6 буквена дума

вид тестено ястие

БУКВИ:

раол
ОТГОВОРИ:

akapo: Равиоли