Търсене на дума с 20 букви

Потребителят imko търси 20 буквена дума

какво означава този израз ?

БУКВИ:

притурисепланината
ОТГОВОРИ: Все още няма отговори на този въпрос!