Търсене на дума с 19 букви

Потребителят Sillefterova търси 19 буквена дума

българска пословица

БУКВИ:

налиеернасърце
ОТГОВОРИ:

Nikola_Kolev: Що е на лице то е на сърце