Търсене на дума с 28 букви

Потребителят lgracha търси 28 буквена дума

Унгарски поет (1827-1897г.)?

БУКВИ:

Унгарскипоет(18271897г)
ОТГОВОРИ:

vandaik: Янош Вайда - 7 май 1827 - 18 януари 1897 е унгарски поет и журналист