Търсене на дума с 6 букви

Потребителят stef.i.sl търси 6 буквена дума

основател на вавилонското царство

БУКВИ:

+++++д
ОТГОВОРИ:

asy_76: нимрод