Търсене на дума с 9 букви

Потребителят gabrielita6767 търси 9 буквена дума

Уред за получаване на сноп успоредни лъчи

БУКВИ:

Колтр
ОТГОВОРИ:

du4eto1: колиматор