Търсене на дума с 7 букви

Потребителят ilinastavreva1 търси 7 буквена дума

Финансиране от държавния бюджет

БУКВИ:

а
ОТГОВОРИ:

du4eto1: дотация