Търсене на дума с 5 букви

Потребителят emanuelmilev търси 5 буквена дума

Икономическо сътресение

БУКВИ:

ОТГОВОРИ:

du4eto1: криза

du4eto1: фалит