Търсене на дума с 24 букви

Потребителят Шивара търси 24 буквена дума

психотрилър от САЩ с Колин Фарел

БУКВИ:

бтвотосвееилн
ОТГОВОРИ:

fani1014: Убийството на свещения елен