Търсене на дума с 28 букви

Потребителят alexandar.nikolov търси 28 буквена дума

Стихотворение от Н.Лилиев

БУКВИ:

ъвтованаещвтребение
ОТГОВОРИ:

du4eto1: Във тоя век на хищно изтребление