Търсене на дума с 19 букви

Потребителят asy_76 търси 19 буквена дума

Повест от Юрий Михалик

БУКВИ:

ИСМВОЙЕВ
ОТГОВОРИ:

du4eto1: И сам войнът е войн.

asy_76: Правилно