Търсене на дума с 7 букви

Потребителят anipetrova търси 7 буквена дума

кадифе старин

БУКВИ:

асает
ОТГОВОРИ:

elizabet501950: аксамит