Търсене на дума с 2 букви

Потребителят Вещица търси 2 буквена дума

Древна крепост в Родопите

БУКВИ:

Ас
ОТГОВОРИ:

du4eto1: Асара.